ONLİNE TESTLER / İLKYARDIM TESTLERİ

Başarılar...

1 - Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan dört kazazedeye ait belirtiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tabloya göre bu kazazedelerden hangilerine "Heimlich manevrası" uygulanmalıdır?


A) - I ve II.
B) - I ve III.
C) - II ve IV.
D) - III ve IV.
2 - Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelikle yapması gereken nedir?

A) - Yaralıları belirleme
B) - Yaralıları araçtan çıkarmak
C) - Kazayı yetkililere haber vermek
D) - Kendisinin ve yaralıların güvenliğini sağlamak
3 - Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıdaki durumların hangisinde verilmesi sakıncalıdır?

A) - Solunum güçlüğü olanlarda
B) - Boyun omurlarında hasar olanlarda
C) - Dilin geriye kaçıp hava yolunu tıkadığı durumlarda
D) - Ağızdan ağıza yapılan suni solunum uygulamalarında
4 - Karın bölgesinde yaralanma olanlara aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır?

A) - Meyve suyu içirilmesi
B) - Şoka karşı önlem alınması
C) - Yara yerinin soğuk tutulması
D) - Yara yerine göre uygun pozisyon verilmesi
5 - Köprücük kemiği kırıklarında yaralının hangi bölgesi tespit edilir?

A) - El
B) - Kalça
C) - Omuz
D) - Göğüs
6 - Aşağıdaki özelliklerden hangisi ilk yardımcıda mutlaka bulunmalıdır?

A) - İyi bir sürücü olmak
B) - Trafik görevlisi olmak
C) - Sağlık personeli olmak
D) - Sakin ve tedbirli olmak
7 - El bileği ile dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisisnin uygulanması doğrudur?

A) - Sıcak su ile yıkanması
B) - Kanayan yere merhem sürülmesi
C) - Dirsekle omuz arasına turnike uygulanması
D) - Kanayan yerin kalp seviyesinde aşağıda tutulması
8 - Aşağıdaki özelliklerden hangisi ilk yardımcıda mutlaka bulunmalıdır?

A) - İyi bir sürücü olmak
B) - Trafik görevlisi olmak
C) - Sağlık personeli olmak
D) - Sakin ve tedbirli olmak
9 - Vücudumuzda belli bir işlevi yerine getirmek amacıyla bir araya gelen organların oluşturdukları yapıya ne denir?

A) - Doku
B) - Hücre
C) - Gövde
D) - Sistem
10 - *Solunum yolu açık tutulur. *Solunum ve dolaşım desteklenir. Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) - Trafik kazalarının azaltılması
B) - Temel yaşam desteğinin sağlanması
C) - Çok sayıda yaralının olduğunun bildirilmesi
D) - Dinlenmiş olarak taşıt kullanılmasının sağlanması
11 - Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdakilerden hangilerinin göstergesidir? I- Şiddetli kafa travması geçirdiğinin II- Omurilik zedelenmesi olabileceğinin III- Göğüs zedelenmesi geçirdiğinin

A) - I - II
B) - II - III
C) - I - III
D) - I - I - III
12 - Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır?

A) - Çıkan bölge üzerine masaj yapmak
B) - Çıkan bölge üzerine sıcak uygulama yapmak
C) - Çıkan bölge ile kalp arasına turnike uygulamak
D) - Çıkan bölgenin hareketsizliğini sağlayarak, sevk etmek
13 - Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine...... denir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) - Şok
B) - Havale
C) - Epilepsi
D) - Bayılma
14 - Oynar eklemi oluşturan kemik uçlarının birbirinden ayrılmasına ne ad verilir?

A) - Çıkık
B) - Kırık
C) - İncinme
D) - Burkulma
15 - Aşağıdakilerden hangisi toplardamar kanamasının özelliğidir?

A) - Koyu kırmızı renkli ve yayılarak akması
B) - Açık parlak kırmızı renkte olması
C) - Kalp atımları ile uyumlu ve fışkırır tarzda olması
D) - Küçük kabarcıklar yaparak, sızıntı şeklinde akması
16 - Aşağıdakilerden hangisi gözlük veya lens kullanarak görme yeterliliğine sahip olan sürücüler için doğrudur?

A) - Bu tür adaylara sürücü belgesi verilmez.
B) - Araç kullanırken gözlük veya lenslerini kullanmak zorundadırlar.
C) - Yalnızca şehir dışı yollarda gözlük veya lens kullanmak zorundadırlar.
D) - Yalnızca gece araç kullanırken gözlük veya lens kullanmak zorundadırlar.
17 - Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir?

A) - Aracını kullandığı yolun bozuk olması
B) - Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
C) - Seyir hâlinde iken elinde cep telefonu kullanması
D) - Aracının arıza yapması
18 - Aşağıdakilerden hangisi solunum durması sonucunda gerçekleşir?

A) - Kandaki karbondioksit oranının düşmesi
B) - Vücut sıcaklığının yükselmesi
C) - Kanın kalbe gelme hızının artması
D) - Kandaki oksijen oranının düşmesiv
19 - Sıcak çarpması sonucu oluşan bitkinliğin esas sebebi aşağıdaki durumlardan hangisidir?

A) - Terleme sonucu aşırı su ve tuz kaybı olması
B) - Sindirim sisteminin çalışmaması
C) - Kan dolaşımının yavaşlaması
D) - Nabız sayısının azalması
20 - Yetişkinde uygulanan kalp masajı uygulama bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) - Kaburganın sağ alt bölgesi (1 cm)
B) - Karnın sol üst bölgesi (3 cm)
C) - Göğüs kemiğinin ortası (5 cm)
D) - Kaburganın sol alt bölgesi (7 cm)
21 - Delici karın yaralanması olan bir kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

A) - Şoka karşı önlem alınması
B) - Yaşam bulgularının kontrol edilmesi
C) - Dışarı çıkan organlarının içeri sokulmaya çalışılması
D) - Bilinci yerinde ise bacakları bükülmüş olarak sırtüstü yatırılması
22 - Aşağıdakilerden hangisi ciddi yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

A) - Yara içinin kurcalanması
B) - Yarada kanama varsa durdurulması
C) - Yaranın üzerinin temiz pamukla kapatılması
D) - Yaraya saplanan yabancı cisimlerin çıkarılması
23 - Koma durumundaki kazazedeye verilecek en uygun pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

A) - Dik oturuş
B) - Sırtüstü yatış
C) - Baş geride yarı oturuş
D) - Yarı yüzüstü yan yatış
24 - İlk değerlendirilmesi yapılan kazazedenin bilincinin kapalı olduğu ve solunumunun olmadığı belirlendiyse bu kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?

A) - Temel yaşam desteği uygulanmalıdır.
B) - Yarı yüzükoyun-yan pozisyon verilmelidir.
C) - Vücudu ıslak havlu ya da çarşafla sarılmalıdır.
D) - Bir elin topuğu ile sırtına 5 kez süpürür tarzda vurulmalıdır.
25 - Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralı uygun şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

A) - Vücudun bir bölgesinde felç oluşması
B) - Nabız atışlarının sürekli hızlanması
C) - Bulantı ve kusmanın olması
D) - Vücut sıcaklığının artması
26 - Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?

A) - Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
B) - Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
C) - Burun köküne ve enseye sıcak uygulama yapılması
D) - Baş ve işaret parmakları arasına alınan burun kemiğinin kuvvetlice sıkılması
27 - Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?

A) - Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hâli
B) - Kötü kokulara karşı burnunu tıkama
C) - Sorulan sorulara anlamlı cevap verme
D) - Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etme
28 - Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı artırır?

A) - Asabi
B) - Saygılı
C) - Hoş görülü
D) - Bencil olmayan
29 - 1-İyileşmeyi kolaylaştırmak 2-Kazazedelerin özel yaşamlarıyla ilgilenmek 3-Yaşamın korunması ve sürdürülmesini sağlamak Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?

A) - Yalnız 1
B) - 1 ve 2
C) - 1 ve 3
D) - 1,2,ve 3
30 - Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

A) - Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak
B) - Yara kenarlarını birbirine yaklaştırdıktan sonra sarmak
C) - Yara üzerini tentürdiyotlu pamukla sarıp sıcak tutmak
D) - Yara üzerine alkol döküp açık bırakmak

SERTİFİKALAR

BİLGİLENDİRME

Özel Direksiyon Dersi

Yeterli direksiyon tecrübeniz
yoksa Özel Direksiyon Dersi
talep edebilirsiniz...

Sayfaya Git

Fiyat Listesi

Almak istediğiniz
sürücü belgesi fiyatına
buradan ulaşabilirsiniz...

Sayfaya Git

Online Kayıt

Dilerseniz siz Online Kayıt
formumuzu doldurun biz sizinle
iletişime geçelim...

Sayfaya Git

Sosyal Sorumluluklar

Sahip olmamız gereken
Sosyal Sorumluluklarımız
neler midir ?

Sayfaya Git

Araç Tescil İşlemleri

Araç tescil ile ilgili
bilmeniz gerekenlere buradan
ulaşabilirsiniz...

Sayfaya Git

Sürücü İşlemleri

Diğer merak edilen sorular
ve bilmeniz gerekenlerin hepsi
bu sayfada...

Sayfaya Git

Ehliyet Randevu

Ehliyetinizi almak için önce
Emniyetten Müdürlüğünden
randevu alınız...

Sayfaya Git

Park Oyunu

Dilerseniz bu oyun ile
manevra kabiliyetinizi
geliştirebilirsiniz...

Sayfaya Git

ONLINE EĞİTİM

Trafik Eğitimi

Kurallar dahilinde araç kullanabilmeniz için Trafik konusunda bilgi sahibi olmalısınız...

Konular

İlkyardım Eğitimi

Herhangi bir kaza anında acil müdahale konusunda neler yapılması gerekir ?

Konular

Araç Tekniği Eğitimi

Kullandığınız aracı tanımak basit onarımları kendiniz yapmak ister misiniz ?

Konular

Güvenli Sürüş

Hayat değerlidir. Sizin ve trafikteki diğer insanların güvende seyahati için bilinmesi gerekenler vardır...

Konular

Trafik Testleri

Online Trafik Testleri ile kendinizi gireceğiniz ehliyet sınavına hazırlayabilirsiniz...

Teste Başla

İlkyardım Testleri

Online İlkyardım Testleri ile kendinizi gireceğiniz ehliyet sınavına hazırlayabilirsiniz...

Teste Başla

Araç Tekniği Testleri

Online Motor Testleri ile kendinizi gireceğiniz ehliyet sınavına hazırlayabilirsiniz...

Teste Başla

Deneme Sınavları

Ehliyet sınavınıza girmeden önce seviyenizi ölçmek ve değerlendirmek istemez misiniz ?

Teste Başla

TRAFİK / EHLİYET İŞLEMLERİ

Ehliyet Randevu

Ehliyetinizi almak için önce
Emniyetten Müdürlüğünden
randevu alınız...

Sayfaya Git

Ceza Sorgulama

Ehliyet ceza durumunuzu buradan sorgulayabilir ve ödeme yapabilirsiniz...

Sayfaya Git

Puan Sorgulama

Ehliyet puan durumunuzu ve
ne kadar puanınız kaldığını
biliyor musunuz?

Sayfaya Git

MTV Sorgulama

Motorlu Taşıtlar Vergisini
hesaplayabilir ve ödeme
gerçekleştirebilirsiniz...

Sayfaya Git

SRC Sorgulama

SRC Belge durumunuzu
bu sayfadan sorgulayabilir
ve bilgi alabilirsiniz...

Sayfaya Git

İptal Sorgulama

Ehliyet iptal durumunuzu
buradan sorgulayabilir
ve işlem yapabilirsiniz...

Sayfaya Git

SSS

En çok sorulan soruları
sizler için derledik ve
cevapladık...

Sayfaya Git

Bize Sorun ?

Ehliyet işlemleri ile ilgili
aklınıza takılanları siz sorun
biz cevaplayalım...

Sayfaya Git

SINAV BİLGİLERİ

Sınav Yerleri
Sayfaya Git
Sınav Sonuçları
Sayfaya Git
Sınav Soruları
Sayfaya Git

BİLİYOR MUSUNUZ ?

Bir yıl içerisinde 5 (Beş) defa hız ihlali yapan sürücülerin Sürücü Belgeleri Bir (1) Yıl süre ile geri alınır.

Bir yıl içerisinde 100 ceza puanını dolduran sürücülerin Sürücü Belgeleri 2 Ay süre ile geri alınır.