ONLİNE TESTLER / TRAFİK TESTLERİ

Başarılar...

1 - Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?


A) - Hemzemin geçit
B) - Kontrollü demir yolu geçiti
C) - Kontrolsüz demir yolu geçidi
D) - Tramvay hattı ile oluşan kavşak
2 - 'Trafik kazası sonucu meydana gelen maddi hasarlar,yetişmiş inşa gücü kaybı ve yaralananlara yapılan sosyal güvenlik harcamaları ülke ekonomisine büyük zara vermektedir.' Yukarıdaki yazıda trafikteki hangi hak ihlalinden söz edilmektedir?

A) - Yaşam hakkı
B) - Kamu hakkı
C) - Çevre hakkı
D) - Toplum hakkı
3 - .Görev halinde iken geçiş üstünlüğü hakkına sahiptir. .Görev hali dışında geçiş üstünlüğü işaretini ve hakkını kullanması yasaktır. .Hizmetin yerine getirilmesini sağlamak amacına uygun olması şartıyla , Kara Yolları Trafik Kanunu ve bu Yönetmelikte gösterilen trafik kısıtlamalarına ve yasaklarına bağlı değildir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sürülmelerine ilişkin esas ve kuralları verilen araçlardandır?

A) - Kamu hizmeti taşıtı
B) - Okul taşıtı
C) - İtfaiye
D) - Çekici
4 - 70km/saatlik hızla ,arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?

A) - 25
B) - 35
C) - 45
D) - 55
5 - Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir?

A) - Çevre
B) - Çevre hakkı
C) - Çevre koruma
D) - Çevre düzeni
6 - Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda aşağıdaki araçlardan hangisinin azami hızı saatte 100 kilometredir?

A) - Panelvan
B) - Otomobil
C) - Otobüs
D) - Çekici
7 - Koruma başlığı ve koruma gözlüğünün hangi araç sürücüsü tarafından kullanılması zorunludur?

A) - Otobüs
B) - Traktör
C) - Motosiklet
D) - Kamyon
8 - Aşağıdakilerden hangisi trafikte çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?

A) - Sigara izmaritlerinin araç dışına atılması
B) - Motor yağı,asit vb. maddelerin toprağa dökülmesi
C) - Dökülecek,tozacak ve taşacak şekilde yük taşınması
D) - Zorunluluk dışıda korna çalmaktan uzak durulması
9 - Bir arızadan dolayı sürülemeyen veya ışık ve fren donanımları bozulan araçlar,diğer bir araç ile en yakın bakım ve onarım yerine kadar gerekli şartlara uyulmak kaydıyla çekilebilirler.

A) - Çekilen aracın ağırlığının,çeken aracın taşıma sınırından az olması
B) - Birbirine bağlanan iki araç arasındaki açıklığın 10 metre olması
C) - Çekilen aracın,sürücü yönetiminde olması
D) - Her iki aracın da boş (yüksüz) olması
10 - Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?

A) - Seyir hâlinde iken sürücünün elindeki cep telefonunu kullanması
B) - Diğer sürücülerin korkutulması
C) - Hız kurallarına uyulması
D) - Yayalara su sıçratılması
11 - Kara yolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiye ne ad verilir?

A) - Şoför
B) - Sürücü
C) - İşleten
D) - Araç sahibi
12 - Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?


A) - A
B) - B
C) - C
D) - D
13 - Araç ışıklarının kullanılması kurallarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) - Sadece park veya sis ışıkları yakılarak araç sürülmesi
B) - Gündüzleri görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda sadece sis ışıklarının kullanılması
C) - Geçme sırasında uyarı amacıyla uzağı ve yakını gösteren ışıkların çok kısa süre içinde sıra ile veya ikisinin birlikte aynı zamanda yakılması
D) - Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hallerde, uzağı gösteren ışıkların yakılması
14 - Şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?


A) - Geçiş hakkını kendi kullanmalı
B) - Hızlanarak yoluna devam etmeli
C) - Korna çalıp 2 numaralı aracı durdurmalı
D) - 2 numaralı aracın geçmesini beklemeli
15 - Haritaların sol tarafı(sol kenar çizgisi)haritanın hangi yönünü gösterir?

A) - Kuzeyini
B) - Güneyini
C) - Doğusunu
D) - Batısını
16 - Geceleyin otoyolda seyir halinde iken öndeki araç sürücüsünü rahatsız etmemek için aracın hangi ışıkları kullanılmalıdır?

A) - sis
B) - sadece park
C) - yakını gösteren
D) - uzağı gösteren
17 - I- Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadırlar.
II- Sürücüler, yetkililerin istemesi hâlinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadırlar.

Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir?

A) - I. doğru, II. yanlıştır
B) - Her ikisi de yanlıştır
C) - I. yanlış, II. doğrudur
D) - Her ikisi de doğrudur
18 - Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

A) - Hızlarını artırarak geçmesi
B) - Uygun mesafede mutlaka durması
C) - Demir yolu çok hatlı ise yavaş geçmesi
D) - Demir yolu tek hatlı ise hızlı bir şekilde geçmesi
19 - Kişinin kendidavranışlarını veya kendi yetki alanına giren her hangi bir olayın sonuçlarını üstlemesi,Trafik adabındaki temel değerlerden hangisidir?

A) - Sorumluluk
B) - Feragar ve fedakarlık
C) - Yardımlaşma
D) - Tahammül
20 - Römork takmış otomobilin azami hızı, römorksuz hâlindeki azami hızına göre nasıl olmalıdır?

A) - Aynı
B) - Yarısı kadar
C) - 10 km/saat daha az
D) - 10 km/saat daha fazla
21 - Şekildeki trafik işareti hangi yol bölümünde bulunur?


A) - Virajlı
B) - Eğimli
C) - Kasisli
D) - Kaygan
22 - Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?


A) - 3 numaralı aracın takip mesafesini azaltması
B) - 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçişine yardımcı olması
C) - 2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçmesi
D) - 2 numaralı aracın hızını artırması
23 - 2918 sayılı trafik kanununa göre ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren kaç yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir?

A) - 2
B) - 3
C) - 5
D) - 10
24 - Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) - Öndeki aracın durması
B) - Öndeki aracın yavaşlaması
C) - Görüş mesafesinin kötü olması
D) - Takip mesafesi kurallarına uyulmaması
25 - Aşağıdakilerden hangisi trafik kazası grubuna girer?

A) - Virajı alamayan aracın devrilmesi
B) - Kara yolunda park etmiş olan aracın yanması
C) - Kara yolunun doğal nedenlerle trafiğe kapanması
D) - Duran otomobil üzerine inşaat hâlindeki binadan tuğla düşmesi
26 - D sınıfı sürücü belgesi ile hangi araç kullanılmaz?

A) - iş makinası
B) - Minibüs
C) - Otoabüs
D) - Lastik tekerlekli trakrör
27 - Şekildeki araçların geçiş hakkı sırası nasıl olmalıdır?


A) - 1 - 2 - 3
B) - 2 - 3 - 1
C) - 3 - 1 - 2
D) - 3 - 2 - 1
28 - Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır? I- Sola dönüş lambasını yakmalı II- Hızını azaltmalı III- Geniş bir kavisle dönmeli


A) - Yalnız I
B) - I ve II
C) - II ve III
D) - I, II ve III
29 - Aşağıdakilerin hangisinde sürücülerin geri gitmesi yasaktır?

A) - Bağlantı yolunda seyrederken
B) - Tek yönlü yollarda duraklarken
C) - Tek yönlü yollarda park ederken
D) - İki yönlü dar yollarda geçiş kolaylığı sağlarken
30 - Araç sürücülerinin duraklanan veya park edilen yerden çıkarken; I. Işıkla veya kolla çıkış işareti vermeleri, II. Araçlarını ve araçların etrafını kontrol etmeleri, III. Yoldan geçen araçları ikaz ederek durdurmaları, IV. Görüş alanları dışında kalan yerler varsa gözcü bulundurmaları mecburidir. Verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) - I ve III.
B) - I,II ve IV.
C) - II,III ve IV.
D) - I,II,III ve IV

SERTİFİKALAR

BİLGİLENDİRME

Özel Direksiyon Dersi

Yeterli direksiyon tecrübeniz
yoksa Özel Direksiyon Dersi
talep edebilirsiniz...

Sayfaya Git

Fiyat Listesi

Almak istediğiniz
sürücü belgesi fiyatına
buradan ulaşabilirsiniz...

Sayfaya Git

Online Kayıt

Dilerseniz siz Online Kayıt
formumuzu doldurun biz sizinle
iletişime geçelim...

Sayfaya Git

Sosyal Sorumluluklar

Sahip olmamız gereken
Sosyal Sorumluluklarımız
neler midir ?

Sayfaya Git

Araç Tescil İşlemleri

Araç tescil ile ilgili
bilmeniz gerekenlere buradan
ulaşabilirsiniz...

Sayfaya Git

Sürücü İşlemleri

Diğer merak edilen sorular
ve bilmeniz gerekenlerin hepsi
bu sayfada...

Sayfaya Git

Ehliyet Randevu

Ehliyetinizi almak için önce
Emniyetten Müdürlüğünden
randevu alınız...

Sayfaya Git

Park Oyunu

Dilerseniz bu oyun ile
manevra kabiliyetinizi
geliştirebilirsiniz...

Sayfaya Git

ONLINE EĞİTİM

Trafik Eğitimi

Kurallar dahilinde araç kullanabilmeniz için Trafik konusunda bilgi sahibi olmalısınız...

Konular

İlkyardım Eğitimi

Herhangi bir kaza anında acil müdahale konusunda neler yapılması gerekir ?

Konular

Araç Tekniği Eğitimi

Kullandığınız aracı tanımak basit onarımları kendiniz yapmak ister misiniz ?

Konular

Güvenli Sürüş

Hayat değerlidir. Sizin ve trafikteki diğer insanların güvende seyahati için bilinmesi gerekenler vardır...

Konular

Trafik Testleri

Online Trafik Testleri ile kendinizi gireceğiniz ehliyet sınavına hazırlayabilirsiniz...

Teste Başla

İlkyardım Testleri

Online İlkyardım Testleri ile kendinizi gireceğiniz ehliyet sınavına hazırlayabilirsiniz...

Teste Başla

Araç Tekniği Testleri

Online Motor Testleri ile kendinizi gireceğiniz ehliyet sınavına hazırlayabilirsiniz...

Teste Başla

Deneme Sınavları

Ehliyet sınavınıza girmeden önce seviyenizi ölçmek ve değerlendirmek istemez misiniz ?

Teste Başla

TRAFİK / EHLİYET İŞLEMLERİ

Ehliyet Randevu

Ehliyetinizi almak için önce
Emniyetten Müdürlüğünden
randevu alınız...

Sayfaya Git

Ceza Sorgulama

Ehliyet ceza durumunuzu buradan sorgulayabilir ve ödeme yapabilirsiniz...

Sayfaya Git

Puan Sorgulama

Ehliyet puan durumunuzu ve
ne kadar puanınız kaldığını
biliyor musunuz?

Sayfaya Git

MTV Sorgulama

Motorlu Taşıtlar Vergisini
hesaplayabilir ve ödeme
gerçekleştirebilirsiniz...

Sayfaya Git

SRC Sorgulama

SRC Belge durumunuzu
bu sayfadan sorgulayabilir
ve bilgi alabilirsiniz...

Sayfaya Git

İptal Sorgulama

Ehliyet iptal durumunuzu
buradan sorgulayabilir
ve işlem yapabilirsiniz...

Sayfaya Git

SSS

En çok sorulan soruları
sizler için derledik ve
cevapladık...

Sayfaya Git

Bize Sorun ?

Ehliyet işlemleri ile ilgili
aklınıza takılanları siz sorun
biz cevaplayalım...

Sayfaya Git

SINAV BİLGİLERİ

Sınav Yerleri
Sayfaya Git
Sınav Sonuçları
Sayfaya Git
Sınav Soruları
Sayfaya Git

BİLİYOR MUSUNUZ ?

Bir yıl içerisinde 5 (Beş) defa hız ihlali yapan sürücülerin Sürücü Belgeleri Bir (1) Yıl süre ile geri alınır.

Bir yıl içerisinde 100 ceza puanını dolduran sürücülerin Sürücü Belgeleri 2 Ay süre ile geri alınır.